BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE
DOBRE PRAKTYKI

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane:
Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
Nie zapisuj haseł na kartkach.
Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
Wykonuj regularne kopie zapasowe.
Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.
Źródło: www.uodo.gov.pl

Zobacz także....

Przewiń