KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA


Ministerstwo Edukacji poinformowało, że wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań z powodu rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 24 maja 2020 r. 


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

Minister Edukacji poinformował na konferencji prasowej, że część pisemna egzaminu maturalnego rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego zaplanowano na 8 -14 lipca. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane 11 sierpnia 2020 r. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki będą znane 30 września.


W opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku pandemii rekrutacja do szkół wyższych powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych.


KONFERENCJA PRASOWA PRZEDSTAWICIELI RZĄDU 24 KWIETNIA 2020


KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDU 9 KWIETNIA 2020 r.
Zobacz także....

Przewiń